Friday, August 10, 2007

عضویت در گروه سکسی ما

شرایط عضویت در گروه سکسی آرش :
با عضویت در گروه ما می توانید با هر کدام از اعضای ان که بخواهید سکس داشته باشیدفقط کافی است با ما رو راست باشید و شرط اصلی عضویت در گرئه مااین است که ده عکس کاملا لخت که در آن سر و اندام جنسی اتان مشخص است به همراه مشخصات خود را به آدرس ایمیلمان بفرستید ، پس از ان ما با شما تماس گرفته ، در مکانی قرار می گذاریم و اگر قیافه شما را شناختیم از شما دعوت می نماییم و شما را به عضویت قبول می کنیم.
جا و مکان سکس با ماست و ما در تهران هستیم.
25 درصد نیز کمیسیون می گیریم.
آدرس ایمیل ما : arash_sex_group@yahoo.com

5 comments:

mahdy said...

همه چيز قبوله

محمد said...

09393761851

Unknown said...

لطفا منم تو گروه عضو کن.09215426654

Unknown said...

لطفا منم تو گروه عضو کن.09215426654

Unknown said...

لطفا منم تو گروه عضو کن.09215426654