Friday, August 10, 2007

عضویت در گروه سکسی ما

شرایط عضویت در گروه سکسی آرش :
با عضویت در گروه ما می توانید با هر کدام از اعضای ان که بخواهید سکس داشته باشیدفقط کافی است با ما رو راست باشید و شرط اصلی عضویت در گرئه مااین است که ده عکس کاملا لخت که در آن سر و اندام جنسی اتان مشخص است به همراه مشخصات خود را به آدرس ایمیلمان بفرستید ، پس از ان ما با شما تماس گرفته ، در مکانی قرار می گذاریم و اگر قیافه شما را شناختیم از شما دعوت می نماییم و شما را به عضویت قبول می کنیم.
جا و مکان سکس با ماست و ما در تهران هستیم.
25 درصد نیز کمیسیون می گیریم.
آدرس ایمیل ما : arash_sex_group@yahoo.com

2 comments:

mahdy said...

همه چيز قبوله

محمد said...

09393761851